درحالیکه این روزها بحث درباره نژادپرستی در فوتبال داغ شده رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا می‌گوید برای مبارزه با نژادپرستی در استادیومها می‌توان از سیستم VARاستفاده کرد و این کشور قصد دارد برنامه‌ای برای این موضوع تدارک ببیند.

گابریله گراوینا رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از مقامات مسئول خواست به این فدراسیون کمک کنند تا با هدف شناسایی افرادی که با اقدامات نژادپرستانه مرتکب تخلف می‌شوند، در این سیستم ویدیویی تغییراتی بوجود آورد تا بتوان از آن برای مقابله با این موضوع استفاده کرد. VARیا سیستم کمک‌داور ویدیویی حالا دیگر به جزئی مهم از فوتبال مدرن تبدیل شده ولی تا این لحظه تنها استفاده از آن کمک به داور در مورد تصمیم‌هایی است که در زمین گرفته می‌شود.

ولی گراوینا می‌گوید از همین سیستم می‌توان برای زیر نظر گرفتن دقیق سکوهای استادیومها استفاده کرد. با اینکه در حال حاضر هم از دوربین‌های مداربسته برای زیر نظر گرفتن رفتار هواداران در استادیومها استفاده می‌شود ولی گراوینا معتقد است باید از سیستم پیشرفته‌تری مثل VARبه این منظور استفاده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در این باره گفت:” شرکت‌های فناوری امروز می‌توانند با استفاده از تکنولوژی کسانی که در استادیومها دست به چنین کارهایی می‌زنند را به دقت شناسایی کنند. ما برنامه‌ای در نظر داریم که می‌تواند به نتایج خیلی خوبی ختم بشود و به زودی آن را ارائه خواهیم کرد”.