عصر دیروز (چهارشنبه) سامانه بلیت فروشی رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا شروع به کار کرد، اما در آن هیچ بلیتی برای فروش به بانوان نبود و به عبارت دیگر بلیت جایگاه بانوان به فروش نمی‌رسید.


بعد از اعتراضاتی که نسبت به این موضوع صورت گرفت، حال یک اتفاق عجیب‌تر رخ داده است. جایگاه بانوان به آن اضافه شده، اما زمانی که بانوان می‌خواهند بلیت بخرند فقط با پیام پایان بلیت جایگاه زنان رو به رو می‌شوند و هیچ خانمی نمی‌تواند بلیت بخرد. در واقع برای این قسمت هیچ بلیتی در نظر گرفته نشده و صرفا یک بخش نمایشی طراحی شده است.


این در حالی است که در رقابت‌های گذشته و حضور گزینشی بانوان موجب رنجش خاطر عموم والیبال دوستان شده بود.