دنیله ده روسی در انتقالی غیرمتعارف با ترک آاس رم به بوکاجونیورز پیوست. او دو روز پیش میهمان دیگو مارادونا بود.
مارادونا در مصاحبه ای با Radio La Red در مورد ده روسی گفت:
دنیله در بوینس آیرس و بوکاجونیورز خوشحال است. او هدیه ای از جانب خداوند برای لیگ آرژانتین است. در قطر حاضر بودند سالیانه ۳۰ میلیون یورو به وی دستمزد بدهند اما بوکا را انتخاب کرد. ده روسی تصمیم گرفت به آرژانتین بیاید.