پاول پوگربنیاک، مهاجم سابق تیم ملی روسیه و باشگاه های اشتوتگارت، فولام و ردینگ معتقد است که سردار آزمون و آرتم جیوبا بهترین زوج خط حمله در فوتبال روسیه هستند.

در مصاحبه با روزنامه Sport Express روسیه، پوگربنیاک در این خصوص بیان کرد:

بدون شک آن دو بهترین زوج فعلی لیگ هستند. البته سردار خیلی زود با سایر بازیکنان هماهنگ شد و این مسئله برای زنیت خوب بود. نگرانی هایی وجود داشت که سردار نتواند خیلی زود خود را با زنیت وفق دهد ولی او این کار را انجام داد. حال او نه تنها با تیم جدید خود وفق پیدا کرده است بلکه با آرتم جیوبا نیز به همانگی خوبی رسیده است.