جان وال که به دلیل پارگی آشیل، احتمالا فصل بعد نیز قادر به بازی کردن نیست، از هدف خود در آینده می گوید.

به گزارش سایت رسمی NBA، جان وال درباره ی قرارداد جدید خود و آینده اش در واشینگتن ویزاردز گفت:

هر کسی تصمیم خودش را می گیرد. از جایی که من می آیم، هیچ پولی را رد نمی کنند. به همین سادگی. من صادقانه با شما صحبت می کنم. بدون پول هم به بازی کردن ادامه خواهم داد، چون عاشق این کار هستم. من از آن دست بازیکنانی نیستم که برای چند تیم بازی می کنند. من می خواهم تا تنها برای یک سازمان (تیم) بازی کنم. اگر شرایط به خوبی پیش نرود، آنها این فرصت را به من خواهند داد که نه این فصل، بلکه فصل بعد از آن برگردم و بازی کنم. اگر خوب بازی نکنم، آنها من را ترید خواهند کرد، من نمی توانم از دست کسی عصبانی باشم، زیرا آنها این فرصت را به من داده اند. من این شانس را به خودم داده ام که یک بار دیگر خود را اثبات کنم، این چیزی است که می خواهم.
وال راجع به هم تیمی اش، بردلی بیل گفت:

من احساس می کنم که ما به یک شانس دیگر نیاز داریم. ما نیاز داریم که رو به جلو حرکت کنیم، اما به چند بازیکن دیگر هم احتیاج داریم. بازیکنانی که بتوانیم با آنها به جنگ برویم. من و او (بردلی بیل) در کنار هم، می توانیم مقابل هر کسی قرار بگیریم.