طی معامله ای که هیوستون و تاندر انجام خواهند داد راسل وستبروک ستاره تاندر در ازای کریس پال و چند پیک درفت به هیوستون راکتس منتقل میشود.

به گزارش ESPN دقایقی پیش تیم اکلاهما سیتی تاندر به پیشنهاد ترید هیوستون راکتس برای راسل وستبروک جواب مثبت داد و این معامله بزودی به شکل رسمی انجام میشود. در این معامله راسل وستبروک در ازای کریس پال، پیک های درفت راند اول در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ و دو حق تعویض پیک های درفت سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ به هیوستون راکتس منتقل میشود.

وستبروک در حالی از اکلاهما جدا میشود که ۱۱ سال دوران بازی خودش در لیگ NBA را در این تیم گذرانده است. وستبروک در این ۱۱ سال ۸ بار در بازی آل استار حضور یافت. ۲ بار متوالی به عنوان MVP دیدار آل استار انتخاب شد و در سال ۲۰۱۷ نیز عنوان MVP فصل عادی را بدست آورد.