سازمان لیگ ستارگان قطر بهترین زوج های این لیگ را معرفی کرده است که مهدی طارمی و رامین رضاییان به همراه هم‌تیمی های خود در این فهرست حضور دارند.

اکرم عفیف و بغداد بونجاح به همراه ادمیلسون و العربی از بهترین زوج های این لیست هستند.