دو تیم قطر و آرژانتین در چارچوب رقابت های کوپا آمریکا ۲۰۱۹ برابر هم صف آرایی می کنند. این بازی در ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود. ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

قطر

سعید الشیب – حسن الهیدوس – کریم بوضیاف – عبدالعزیز حاتم – بوعلام خوخی – پدرو میگل – المعز علی – اکرم عفیف – سالم الهاجری – طارق سلمان – هشام الراوی

آرژانتین

آرمانی – اوتامندی – تاگلیافیکو – پاردس – ده پل – ساراویا – لوسلسو – مارتینز – فویس – مسی – آگوئرو