از گروه دوم رقابت های کوپا امریکا، دو تیم قطر و پاراگوئه در اولین بازی خود به مصاف هم رفتند و به تساوی رضایت دادند.