psg vs remis

رنس میزبان پاری سن ژرمن بود.

تیم های رنس و پاری سن ژرمن از چهارچوب هفته سی و هشتم رقابت های لیگ یک فرانسه، در مقابل هم قرار گرفتند.
گل های این بازی به شرح زیر است:
بدالرحمان بابا – ۳۵ (رنس): پاس عمقی اودین در سمت راست محوطه جریمه پاری سن ژرمن به بابا رسید. این بازیکن با حرکت به داخل محوطه جریمه اقادم به شوتزنی کرد و شوت او از بین پاهای بوفون، وارد دروازه پاریسی ها شد.

کافارو – ۵۶ (رنس): توپ در سمت چپ محوطه جریمه پاری سن ژرمن به کافارو رسید و این بازیکن با یک شوت زمینی توپ را روانه دروازه بوفون کرد. بوفون روی دریافت توپ دچار اشتباه شد و گل دوم رنس به ثمر رسید.

کاورایا – ۹۴ (رنس): کاواریا با یک پاس عمقی، پشت مدافعان پاری سن ژرمن در موقعیت تک به تک با بوفون قرار گرفت و با جا گذاشتن؛ توپ را وارد دروازه پاری سن ژرمن کرد.

ام باپه – ۵۹ (پاری سن ژرمن): دی ماریا توپ را به داخل محوطه جریمه رنس ارسال کرد. کاوانی با ضربه سر توپ را در مقابل دروازه خالی مقابل پای ام باپه قرار داد و ام باپه به راحتی گل اول پاریسی ها را به ثمر رساند.