۲۱ بازیکن به اردوی تیم والیبال جوانان دعوت شدند

18

فهرست ۲۱ بازیکن دعوت شده به اردوی سوم تیم والیبال جوانان پسر ایران مشخص شد. به این ترتیب و با اعلام بهروز عطایی افرادی که نام آنها در ادامه می آید باید خود را ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۰ اردیبهشت به اردوی تیم در آکادمی ملی المپیک معرفی کنند:

۱-امیرمحمدفلاحت خواه
۲-امیرحسین صابری
۳-فاروق گوگجلی
۴-محمدرضاحضرت پور
۵-موسی سخاوی
۶-حسین سلیمان اهری
۷-امیرحسین توخته
۸-مهران فیض امام دوست
۹-مهدی جلوه
۱۰-رضا محمودآبادی
۱۱-پوریا یلی
۱۲-بردیا سعادت
۱۳-علی طبری
۱۴-امیرحسین ناوی
۱۵-مرتضی شریفی
۱۶-محمدرضا بیک
۱۷-مصطفی نجفی
۱۸-احسان دانش دوست
۱۹-محمدرضا مشهدی
۲۰-سهیل کمال آبادی
۲۱-امیرحسین اسفندیار